close

Search whole Azing

 • Zbog Covid19 pandemije obavljanje prakse se provodi "od kuće".
  Zdravlje djelatnika (i njihovih obitelji) je važan prioritet za tvrtke, zajednicu i državu. U iznimnim situacijama kao što je Covid19 pandemija i sam dolazak na posao predstavlja zdravstveni rizik. Istovremeno u najboljem interesu tvrtke i djelatnika je da se što više sačuvaju poslovne aktivnosti i prihode tvrtke. Zato se tvrtka oslanja na mogućnost djelatnika da rade od kuće. Jednako je i s praktikantima kojima je za sada jedina opcija da stručnu praksu obavljaju od kuće.
 • Što pripremiti za prvi dan prakse?
  Pripremite popunjenu uputnicu za stručnu praksu.
 • Kako uskladiti obavljanje prakse i redovne studentske (srednjoškolske) obaveze?
  Cilj je da se praksa odradi korektno ali da se pritom ne zapostave ni ostale važne studentske (ili srednjoškolske) obaveze. Zbog usklađivanja potreba svih praktikanata i mogućnosti organiziranja posla s naše strane, važno je da se stručna praksa odradi što je više moguće u kontinuitetu. Kod određivanja termina stručne prakse možemo predvidjeti nekoliko radnih dana za potrebe fleksibilnog obavljanje ostalih studentskih obaveza.
  Obaveza praktikanta je da planirane studentske obaveze unaprijed i pravovremeno najavi mentoru, kako bi mogli planirati aktivnosti praktinata tijekom stručna prakse, što je osobito važno u situaciji kada praktikant obavlja radne zadatke kao dio tima i tim se oslanja na praktikanta da će preuzeti zadaci biti obavljeni na vrijeme.
 • Radno vrijeme tijekom obavljanja prakse?
  Tijekom obavljanja stručne prakse za praktikante u pogledu radnog vremena (kao i u svakom drugom pogledu) vrijede ista pravila kao i za sve djelatnik firme. Radi se 5 radnih dana od ponedjeljka do petka. Radno vrijeme je osmosatno, s uključenom pauzom od pola sata. Početak radnog vremena je fleksibilan, između 8h i 9h. Pauza je predviđena u periodu između 12h i 13h. Završetak radnog vremena je između 16h i 17h, ovisno o vremenu dolaska na posao.
 • Dnevna "tlaka"?
  Svaki posao kojeg moramo odraditi sadrži dijelove koje volimo i u kojima guštamo i one druge koje bi najradije preskočili ali ne možemo i ne smijemo. Primjer ovih drugih je svakodnevno, redovno ispunjavanje radne knjige što je od izuzetne važnosti za poslovanje. Praktikanti ne ispunjavaju radnu knjigu, ali svakodnevno vode dnevnik rada. To je njihova dnevna tlaka.
 • Da li je potrebno računalo (ili laptop) za obavljanje prakse?
  Da, u situaciji kada se praksa provodi "od kuće" potrebno je koristiti vlastito računalo ili laptop za obavljanje stručne prakse.  Računalo treba svojim karakteristikama zadovoljavati zahtjeve softvera kojeg je potrebno instalirati. Također računalo treba biti sigurno i čisto od malicioznog softvera.
 • Dostupni resursi za edukaciju?
  Samo-educiranje je važan zadatak svakog IT stručnjaka, koji se u pravilu nikad ne završava. Radno vrijeme koje imamo na raspolaganje za obavljanje radnih zadataka često nije dovoljno i za kvalitetnu samo-edukaciju. Svi djelatnici koji drže do razvoja svojih vještina samostalno se educiraju i nakon radnog vremena i firma ih u tome pomaže omogućavajući pristup do potrebnih resursa za edukaciju kao što su knjige, online tečajevi, pretplata na edukacijske siteove, itd.
 • Da li praktikanti primaju plaću za svoj rad tokom stručne prakse?
  Najčešće ne. Razlog je što u najvećem broju slučajeva praktikanti nisu dovoljno osposobljeni za kvalitetno i efikasno obavljanje komercijalnih radnih zadataka.
  U jako poželjnoj situaciji, kada imamo praktikanta koji može obavljati poslove koje imamo na raspolaganju tijekom stručne prakse, praktikant će biti plaćen za svoj rad preko student servisa, o čemu ćemo se unaprijed dogovoriti. Zapravo ima praktikanta kojima odgovara ovakav povremeni angažman i po završetku stručne prakse.
 • Da li praktikanti mogu dobiti novčanu nagradu po završetku stručne prakse?
  Da, povremeno neki praktikanti budu nagrađeni za svoj doprinos tijekom stručne prakse. U situacijama kada praktikant nije radio na komercijalnom projektu tijekom stručne prakse ali je sudjelovao u istraživanju, te razvio i primijenio neka nova rješenja koja mogu biti od koristi u daljnjem radu tvrtke, njenih djelatnika ili korisnika, voditelj prakse ima diskrecijsko pravo nagraditi praktikanta po završetku prakse. Nagrada se isplaćuje preko student servisa.
 • Da li postoji mogućnost zapošljavanja praktikanata, po završetku stručne prakse?
  Obzirom da prakticiramo zapošljavanje studenata tijekom završnih godina studija, ukoliko se pokaže da postoji dugoročna potreba i praktikant ima odgovarajuće kompetencije, po završetku stručne prakse otvara se opcija rada uz studiranje, stažiranja te na kraju i zapošljavanja na neodređeno.
 • Kako postupiti kada je praktikant spriječen doći na praksu uslijed bolesti ili drugih neplaniranih okolnosti?
  Neplanirane okolnosti se događaju i utječu na preuzete obaveze. Djelatnici u slučaju bolovanja (ili drugih razloga koji ih sprječavaju u dolasku na posao) emailom ili mobitelom unaprijed (ili što prije) obavještavaju svog voditelja odjela, voditelja projektnog tima te djelatnika zaduženog za HR (ili direktora firme) uz prikladno obrazloženje. Na sličan način praktikant je obavezan obavijestiti svog mentora.
 • Komunikacijski kanali?
  Email je primarni kanal za formalnu komunikaciju (dogovaranje prakse s mentorom, obavijesti u slučaju bolovanja i sl.).
  Microsoft Teams je kanal za svakodnevnu neformalnu komunikaciju, chat za pitanja oko problema, audio call i video call za voice i video komunikaciju, osobito u situaciji kada se praksa obavlja od kuće.
  Telefon, mobitel i SMS se koristiti za hitnu komunikaciju.
  microsoft-teams-praksa
 • Ulaz u ured?
  Ruđera Boškovića 15 je smještena na platou, preko puta ulaza u Prima 3. Mi se nalazimo u poslovnoj zgradi Euroherca na prvom katu, hodnik desno (pored cafe aparata). Ulazna vrata zgrade se zaključavaju od 16h, pa je najbolje izbjegavati puš-pauze nakon 16h. Za praktikanta je važno da pripazi da ne ostane posljednji, obzirom da posljednji djelatnik ima obavezu zaključavanja firme, što praktikant ne može napraviti.
 • Priprema napitaka u uredu?
  Praktikant, kao i svaki djelatnik firme ima na raspolaganju kuhinju sa sastojcima, suđem i aparatima za pripremu kave, kapučina, čaja, soka, vode i drugih sličnih toplih ili hladnih napitka koje koristi kada zaželi. Važno je da iza sebe sve ostavimo uredno i čisto obzirom da nema služavke (ili mame) koje bi to poredila za nama. Kada ponestane nešto od sastojaka obavijesti Ivanu.
 • Igranje PlayStationa, stolnog nogometa, košarke, biljara, itd. u uredu?
  Da tokom pauze za marendu djelatnici firme često iskoriste vrijeme i za malo razonode. Pridruži im se :-)
  Ponekad se napravi i ekstra pauza ali onda treba voditi brigu o tome da prostorija za sastanke nebude zauzeta planiranim poslovnim sastancima te da radno vrijeme utrošeno na igranje ipak treba pošteno na kraju odraditi npr. kroz duži ostanak na poslu.